állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Gazdasági Szervezet
Műszaki koordinátor
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki koordinátor
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1089 Budapest, Kőris utca 35.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A műszaki koordinátor feladatait a JSzSzGyK telephelyein a műszaki koordinátori feladatokat a gazdasági vezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Felügyeli és biztosítja az intézmény telephelyeinek tárgyi és műszaki feltételeit. Koordinálja a karbantartási munkálatokat, valamint a felújítási munkák kivitelezésében és lebonyolításában is részt vállal (kapcsolatot tart a műszaki szakemberekkel, kivitelezőkkel, a szakmai tartalom meghatározásában, felügyeli a kivitelezést, részt vesz a műszaki átvételben és a teljesítés igazolásban). Részt vesz a dologi eszközök beszerzésében, illetve szükség szerint javaslatot tesz a szakmai munkát biztosító eszközök beszerzésére. Intézi az intézmény tisztítószer, irodaszer, védőruha beszerzését.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, felsőfokú vagy középfokú műszaki végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Váradi Gizella részére a iroda@jszszgyk.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást háromtagú bizottság végzi.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 30.
Egyéb információk
 • Próbaidő időtartama: 4 hónap. Kérjük, hogy a pályázati anyag megküldésekor az e-mail tárgy mezőjében kerüljön külön feltüntetésre a megpályázni kívánt munkakör: "GSz - műszaki koordinátor" Köszönjük.
Címkék
 • műszaki koordinátor, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása