állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási és Adó Iroda
Közútkezelői ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közútkezelői ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A hatályos jogszabályok alapján a közútkezelői feladatok ellátása, különösen: a munkakezdési-, a burkolatbontási- és az útcsatlakozók létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tervezetének elkészítése, nyomvonalas közműlétesítmények más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tervezetének elkészítése, • társosztályok feladatkörébe tartozó eljárásokban szükséges közútkezelői szakmai állásfoglalások, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások tervezetének elkészítése, a közút területét érintő közterület foglaláshoz szükséges hozzájárulások előkészítése, helyszínelési feladatok ellátása, balesetveszélyes közműfedelek észlelése esetén a közútkezelői intézkedés megtétele,ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban, valamint a lakossági panaszok kezelése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, közlekedésmérnök vagy építőmérnök vagy településmérnök szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel
Előnyt jelent
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • szentendrei vagy kistérségi helyismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelői ügyintéző.
 • Elektronikus úton Remele Antónia részére a remele.antonia@szentendre.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 5.
Címkék
 • közútkezelői ügyintéző, közlekedésmérnök, építőmérnök. településmérnök, közihógazgatás, Pest megye, Szentendre
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása