állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal
Főépítész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főépítész
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.§-ában, 10-11.§-aiban, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati főépítészi feladatokat, a polgármester nevében önkormányzati hatósági döntéseket hoz a településképi követelmények érvényesülése érdekében, tudomásul vesz, véleményez, kötelez, bírságol, stb.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés c) pontjában meghatározott szakképzettség,
 • szakmai gyakorlat idő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Főépítészi vizsga
Előnyt jelent
 • önkormányzati építésügyi területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata.
 • A főépítészi vizsgáról szóló okirat másolata, ennek hiányában annak hat hónap alatt történő megszerzésére vonatkozó nyilatkozat.
 • A feltételként előírt ötéves szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata.
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2322/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 29.
Egyéb információk
 • A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
Címkék
 • főépítész, építészmérnök, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma,
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása