állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az önkormányzat és intézményei beruházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban. Üzemeltetési szerződések műszaki vonatkozású előkészítése és felülvizsgálata. A víziközmű-szolgáltatással (ivóvíz, szennyvízcsatorna) és csapadékvíz csatorna ellátással összefüggő önkormányzati és jegyzői feladatok teljes körű előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése. A településműködtetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, telepengedélyeztetés, közterület-használat engedélyeztetés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, szakirányú, a Korm.rendeletben előírtak szerint,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség
Előnyt jelent
 • Közigazgatási szervnél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatás alap vagy szakvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012.(III.20.)Korm.rendelet 1.mell.szerinti önéletrajz,a végzettséget igazoló okiratok másolatai,egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló dokumentum, nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1660/2017 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton Szántód László jegyző részére a jegyzo@szentkiralyszabadja.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 25.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, műszaki, közigazgatás, Veszprém megye, Szentkirályszabadja
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása