állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Felméri a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ és a hozzá tartozó intézmények zavartalan működéséhez szükséges igényeket; engedélyezteti és azt követően intézkedik a szükséges javítások, felújítások megrendeléséről, elvégzéséről. Megrendelés előtt lefolytatja a hatályos szabályozók alapján az eljárást; felméri a lehetséges beszállítókat, ajánlatokat kér és előkészíti a szolgáltatás megrendelését.
Az ellátandó feladatok
 • A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ és a hozzá tartozó intézmények működtetésével kapcsolatos vagyonkezelési, üzemeltetési és ellátási feladatok elvégzése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség vagy érettségi végzettség és építőipari szakképesítés, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés,
 • Közbeszerzési eljárásokban való jártasság,
 • Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Építési műszaki-ellenőri jogosultság
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal, valamint motivációs levél,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 9.
Címkék
 • műszaki referens, közigazgatás, Csongrád megye, Hódmezővásárhely
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása