állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ingatlankezelési Főosztály
Építészmérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építészmérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1097 , Albert F. út 2-6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Beruházások, felújítások, karbantartások műszaki ügyintézése, az Országos Közegészségügyi Intézet vagyonkezelésében lévő ingatlanokon Tervezési feladatok ellátása, beruházási, felújítási tervek előkészítése Kivitelezési munkák előkészítése, árazott - árazatlan tervezői költségvetés készítése, pályáztatási anyagok előkészítése, ajánlatok kiértékelése, kivitelezői szerződések előkészítése • Kivitelezések bonyolítása, műszaki ellenőrzése • Ingatlangazdálkodással kapcsolatos ügyintézés
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 51/2016. (XII.13.) NGM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • Felsőfokú szakirányú végzettség, építészmérnöki, vagy üzemmérnöki képesítés
 • Tervezői és költségvetési programok ismerete és ebben való jártasság
 • Legalább 3 éves szakirányú gyakorlat
 • Ingatlangazdálkodási gyakorlat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
Előnyt jelent
 • Műszaki ellenőri jogosultság
 • Felelős építésvezetői jogosultság
 • Egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat
 • 3 év feletti közszférában szerzett gyakorlat
 • Megbízhatóság
 • Felelősségvállalás, felelősségtudat
 • Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés
 • Jó szervezőkészség
 • Önállóság, jó problémamegoldó képesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • a végzettséget igazoló oklevelek másolatát
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 9.
Egyéb információk
 • Próbaiső:4 hónap
Címkék
 • építészmérnök, üzemmérnök, műszaki ellenőr, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása