állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Balassagyarmati Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Balassagyarmati Tankerületi Központ
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Rendszergazdai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Emelt szintű szakképesítés, rendszergazda/informatikai rendszergazda,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Motivációs levél
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget és korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolatai
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK/38/58/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Személyesen: , Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 30.
Címkék
 • rendszergazda, informatikai rendszergazda, közigazgatás, Nógrád megye, Balassagyarmat
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása