állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településkép-védelmi és Építésügyi Osztály
Építésigazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésigazgatási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Előkészíti az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárások döntéseit, melyekkel összefüggésben az alábbi részfeladatokat végzi: összevont engedélyezési eljárás, építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmek, ill. ezek módosítása, jogutódlása, érvényének meghosszabbítása. Adminisztrációs feladatok ellátása (iktatás, tértivevények érkeztetése, újrapostázás, jogerős tervek záradékolása, felterjesztés II. fokra, bíróságra, ügyészségre, stb.). Tényállás tisztázási feladatok: eljárás megindítása, ügyfélkör meghatározása, szakhatósági megkeresések, szakértő kirendelése, hiánypótlási felhívás, tervbírálat, nyilatkozattételre felhívás, tárgyalás, Helyszíni szemle. Ügyfelek fogadása. Döntéstervezet készítése. Jogszabályban meghatározott adatok nyilvántartása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő
Előnyt jelent
 • közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat
 • ÉTDR rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • Jogosítvány másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a karrier@masodikkerulet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 15.
Címkék
 • építésigazgatási ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása