állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ
Műszaki ügyintéző (műszaki osztályvezető)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző (műszaki osztályvezető)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.31.-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 1011 Budapest, Iskola utca 16.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató rendszerrel (ÉTDR) kapcsolatos ügyintézések. Az elektronikus kérelem és tervbeadás, valamint az elektronikus ügykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Elektronikus építési napló vezetése. Kapcsolattartás a szerződött partnerekkel az elvégzendő feladatokkal kapcsolatosan. A létesítmény üzemeltetés tárgykörébe tartozó egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok koordinálása, az azokhoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági előírásoknak való megfelelés biztosítása, a munkavégzés ellenőrzése, dokumentálása. Intézmények üzemelésének megszervezése és folyamatos fenntartása. Gondoskodik a szükséges munkálatok időbeni elvégzéséről. A fizikai állomány koordinálása, felügyelete, az oda beosztott dolgozók irányítása, munkavédelmi, tűzvédelmi, illetve egyéb szabályok betartatása. Karbantartáshoz szükséges segédanyagok, szerszámok, védőfelszerelések biztosítása. A dolgozók munkavédelmi-és tűzvédelmi oktatásáról gondoskodik, nyilvántartja azokat. Felügyeli és szervezi az intézmény karbantartási, felújítási munkáit. Részt vesz a leltározásban és a selejtezésben. Felügyeli az intézményüzemeltetési csoport munkáját.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, építész mérnök, mérnök,
 • legalább 10 éves szakirányú tapasztalat és/vagy kivitelezésben szerzett releváns gyakorlat
 • érvényes kamarai tagság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • emelt szintű szakképesítés, műszaki ellenőri végzettség és névjegyzéki szám
 • B kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • műszaki osztályvezetői tevékenység ellátására szóló vezetői koncepció
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának betekintéséhez és kezeléséhez a bíráló bizottság számára
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton humánpolitika részére a allas004@budavargmsz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 28.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, műszaki osztályvezető, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása