állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Műszaki Ellátási és Anyaggazdálkodási Osztály
Főmérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főmérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Feladata a karbantartók napi munkáinak szervezése a műszaki csoportvezetővel együttműködve, a napi üzemeltetés során felmerülő műszaki problémák kezelése, megoldása. Figyelemmel kíséri az Intézet épületeinek, gépeinek műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges felújításokra, az Intézet biztonságos működtetési feltételeinek biztosítására. Előkészíti az üzemeltetéssel összefüggő anyag- és eszközbeszerzéseket, szolgáltatások megrendelését. A tárgyi eszközök beszerzéséhez, állományba vételéhez, üzembe helyezéséhez adatokat szolgáltat. A műszaki karbantartási, épület-felújítási, beruházási projektekben való részvétel. Koordinálja és ellenőrzi a saját kivitelezésben és szervezésben elkészült karbantartásokat, javításokat, beruházásokat. Üzemeltetési, karbantartási szerződések felügyelete, megújításukra vonatkozó javaslattétel. Külső vállalkozásokkal szerződéskötések előkészítése, kapcsolattartás, kivitelezések ellenőrzése és igazolása, szakmai teljesítésigazolások elvégzése. Műszaki adatok szolgáltatása a könyvelés felé, részt vesz a költségek megosztásában, az éves leltárban és az aktuális selejtezésben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, műszaki irányú diploma,
 • Műszaki, üzemeltetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Bármely területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
 • Hatékony problémafelismerő- és megoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs képesség,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Csapatmunka, együttműködő képesség,
 • Határozottság
Előnyt jelent
 • Üzemmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki egyetemi vagy műszaki főiskolai végzettség,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Fényképes (szakmai) önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
 • Motivációs levél
 • Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VMT25-14/14/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főmérnök.
 • Elektronikus úton Czobor Péter részére a munkaugy@fgyepu-tudokorhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a benyújtási határidő után pályázati bizottság véleményének figyelembe vételével a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 30.
Címkék
 • főmérnök, üzemmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Farkasgyepű
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása