állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ
Műszaki ügyintéző (műszaki előkészítő)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző (műszaki előkészítő)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 1011 Budapest, Iskola utca 16.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Felújítási pályázatok előkészítése, ÉTDR ügyintézés, e- naplóval kapcsolatos feladatok ellátása, műszaki tervek egyeztetése, ellenőrzése, költségvetés készítés, ellenőrzés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés,
 • szakirányú szakközépiskola
 • kivitelezési és költségvetés tervezési, ellenőrzési gyakorlat
 • TERC költségvetés készítő használatában való jártasság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának betekintéséhez és kezeléséhez a bíráló bizottság számára
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton humánpolitika részére a allas006@budavargmsz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 28.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, műszaki előkészítő közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása