állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Békés Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békés Megyei Kormányhivatal
Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály
Építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Békés megye, 5700 Gyula, Kossuth u. 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • építési folyamatok felügyelete,
 • építmények műszaki állapotának ellenőrzése és eljárás lefolytatása,
 • építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatása,
 • építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzése,
 • építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzés és eljárás lefolytatása,
 • az ellenőrzések alapján indokolt esetben szankció megállapítása, végrehajtás megindítása,
 • szakhatósági eljárás lefolytatása, szakkérdés vizsgálata,
 • ügyfélszolgálati feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 11.2. pontja szerint: Felsőfokú végzettséggel: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz,
 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ban foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Megbízhatóság,
 • Felelősségvállalás,
 • Problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,
 • Együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,
 • Pontosság,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
Előnyt jelent
 • Tervezői és/vagy kivitelezői gyakorlat
 • Épületek energetikai tanúsítása során szerzett tapasztalat
 • Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai gyakorlat
 • "B" kategóriás vezetői engedély
 • Közigazgatási gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • Építésügyi vizsga
 • Tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
 • Szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • Nyelvismeretet igazoló oklevél másolata,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A benyújtás határideje
 • 2018. március 9.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/510-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi szakügyintéző.
 • Elektronikus úton humanpolitika@bekes.gov.hu oldalon keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 13.
Egyéb információk
 • A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Az állami szolgálati jogviszony időtartama határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázatokat postai úton, valamint elektronikus úton is szükséges megküldeni.
Címkék
 • építésügyi szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Békés megye, Gyula
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása