állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Építésügyi Osztály
Építésügyi, hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi, hatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • Az Építésügyi Osztály feladatkörébe tartozó ügyek döntés-előkészítése: az ÉTDR, az OÉNY használata: a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása (helyszíni szemle, egyéb adminisztráció): ügyfélfogadás
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség; főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség.,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • Építésügyi hatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási gyakorlat; közigazgatási alap-,szakvizsga; építésügyi vizsga, ÉTDR ismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/6-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi, hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson és előzetes írásbeli tudásszint felmérésen vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 28.
Címkék
 • építésügyi, hatósági ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása