állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprémi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az intézmény informatikai eszközei és hálózata üzemképességének biztosítása, szerverek üzemeltetése, mentések tervezése és végrehajtása, alkalmazások telepítése, hálózatbiztonsági feladatok ellátása, az eszközpark védelme, fejlesztésének menedzselése. Az intézmény elektronikus rendszereinek igény esetén karbantartása, a felhasználók támogatása. Segítségnyújtás elektronikus adatszolgáltatások adatgyűjtésében, e-napló kezelésében, iskolai honlap működtetésében. A kollégák IKT eszközhasználatának támogatása. Hangosítási feladatok, segítségnyújtás a hardver- és szoftvereszközök használatával kapcsolatban. Adminisztrációs, ügyviteli feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII .törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, szakirányú rendszergazda végzettség,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Előnyt jelent
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Weblapkészítés, szerkesztés
 • Rendszergazda munkakörben szerzett gyakorlat (közoktatási intézményben)
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Dudásné Pirik Mariann részére a almadi.kettannyelvu@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 30.
Egyéb információk
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Veszprém megye, Balatonalmádi
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása