állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztály
Építésfelügyeleti szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésfelügyeleti szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1012 Budapest, Logodi utca 38-40.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 11.2 pontja alapján építésfelügyeleti hatósági feladatkör.
Az ellátandó feladatok
 • A BFKH I. Kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztály feladat és hatáskörébe tartozó hatósági feladatok teljes körű ellátása – tekintettel az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre - a jogszabályok naprakész ismeretével. A munkakör ügyfélfogadást és háttérmunka ellátását is magában foglalja.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga megléte,
 • Építésügyi vizsga megléte,
 • Gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján),
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata,
 • A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Máthé-Csötönyi Tünde Ibolya hivatalvezető részére a csotonyi.tunde@01kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázati feltételnek megfelelő pályázók személyes meghallgatása. A pályázati eredményről tájékoztatást adunk minden pályázó részére.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 27.
Egyéb információk
 • A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Jelen pályázatban kiírt munkakörhöz kapcsolódó próbaidő 6 hónap. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
Címkék
 • építésfelügyeleti szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása