állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Építéshatósági szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1012 Budapest, Logodi utca 38-40.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 11.1 pontja alapján építésügyi hatósági feladatkör.
Az ellátandó feladatok
 • A BFKH I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása – tekintettel az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre - a jogszabályok naprakész ismeretével. A munkakör ügyfélfogadást és háttérmunka ellátását is magában foglalja.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy, építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Építésügyi hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga megléte,
 • Építésügyi vizsga megléte,
 • Gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján),
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata,
 • A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Máthé-Csötönyi Tünde Ibolya hivatalvezető részére a csotonyi.tunde@01kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
EXPECTATIONS
 • A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása. A pályázati eredményről tájékoztatást adunk minden pályázó részére.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 27.
Egyéb információk
 • A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Jelen pályázatunkban kiírt munkakörhöz kapcsolódó próbaidő 6 hónap. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
Címkék
 • építéshatósági szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása