állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Elektrikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Elektrikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az elektrikus feladata a villamos energia szolgáltatás biztosítása az intézmény kezelésében álló rendszereken (10 KV; 0,4 KV; normál, biztonsági, üzemviteli, medikai hálózat). Hálózatkezelői feladatok meghatározása, dokumentálása, ellenőrzése. Villamos hálózatok, biztonsági rendszerek, berendezések napi ellenőrzése (villamos alállomások, épületi főelosztók, mérő, jelző és regisztráló műszerek ellenőrzése). Biztonságtechnikai mérések kiértékelése, szükség esetén javítások ügyintézése. Karbantartási, javítási, felújítási szerződések műszaki tartalmának ellenőrzése. Bérleti szerződésben álló vállalkozók fogyasztásmérőinek ellenőrzése, dokumentálása. Felvonók, automata ajtók felügyelete, kapcsolattartás az üzemeltetővel. Telefonhálózat, telefonközpont felügyelete, kapcsolattartás az üzemeltetővel. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, elektrikus végzettség,
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Legalább 3 év üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/279-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: elektrikus.
 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatok alapján - az intézményi főmérnök javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 10.
Egyéb információk
 • Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.
Címkék
 • elektrikus, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Győr
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása