állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törökszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztályán
2 fő Építésfelügyeleti szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • 2 fő Építésfelügyeleti szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/ A.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Illetmény, juttatások: az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján
 • Munkaköri orvosi alkalmasság
Előnyt jelent
 • Energetikusi szakképesítés,
 • Elsőfokú építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási alap- illetve szakvizsga
 • Építésügyi vizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a kitöltéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-át kell megjelölni azzal, hogy a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba”
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal]
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
 • esetleges referenciák
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 14.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/ A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/01825-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő építésfelügyeleti szakügyintéző.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Minden pályázó a döntésről írásos tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 28.
Címkék
 • építésfelügyeleti szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása