állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (2) bekezdése szerinti, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • A Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályánál Kecskeméti, Tiszakécskei, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai Járásokra kiterjedő illetékességgel építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása, az illetékességi területen tényállás tisztázása, hatósági döntések előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,
 • együttműködési, konfliktuskezelési képesség,
 • hivatástudat, pontosság,
 • szóbeli és írásbeli kifejezőkészség
Előnyt jelent
 • „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga
 • Építésügyi vizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az állami szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Széchenyi körút 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/00052-11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző.
 • Elektronikus úton Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal részére a kecskemet@bacs.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 12.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 28.
Címkék
 • építésügyi szakügyintéző, közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása