állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztály
Városüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városüzemeltetési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, műszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések készítése, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése.
Az ellátandó feladatok
 • Városüzemeltetési feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2014. (XII. 22.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, műszaki szakirány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
Előnyt jelent
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök végzettség
 • kivitelezésben és/vagy közigazgatásban és/vagy tervezésben szerzett tapasztalat
 • uniós beruházások előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat, a műszaki ellenőri (ME-É), illetve felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultság és épületenergetikai ismeretek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szen István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 229/2018. , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 1. em. 110. iroda.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 30.
Egyéb információk
 • A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.
Címkék
 • városüzemeltetési ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Békés megye, Békéscsaba
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása