állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztály
Vasúti erősáramú berendezési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vasúti erősáramú berendezési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1066 Budapest, Teréz körút 62.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja a villamos felsővezetéki, és harmadik sínes energiaellátási és térvilágítási berendezések létesítésének, átalakításának, használatbavételének és megszüntetésének hatósági engedélyezését, az elektromos vezetékek vasúti védőtávolságon belüli létesítésével kapcsolatos, vasúti szakhatósági feladatokat, továbbá a munkaköréhez tartozó ügyekben – a jogerős határozatokban foglaltak teljesülésére vonatkozóan – ellenőrzést végez, és érvényre juttatja a feladatkörét érintő jogszabályokban, szabványokban, szakmai előírásokban és jogalkotói állásfoglalásokban foglaltakat.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, villamos mérnök szakképzettség,
 • min. 3 év szakmai tapasztalat
 • angol, német, olasz, vagy francia alapfokú nyelvismeret
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office 2010)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • rendszergondolkodás,
 • változásokra való nyitottság, kezdeményezőkészség,
 • etikus magatartás, megbízhatóság,
 • ügyfél-orientáltság (partnerközpontúság),
 • szakmai ismeretek alkalmazása,
 • egyéb ismeretek alkalmazásának képessége,
 • vasúti engedélyezések gyors, szakszerű, határidőn belüli lebonyolítása a vonatkozó jogszabályok el,
 • szakszerűség, jogszerűség betartása
Előnyt jelent
 • szakirányú MSC, vagy okleveles mérnöki diploma: erősáramú villamos mérnök; energetikai villamosmérnöki szakirányon
 • 3 év tervezői gyakorlat (villamos felsővezeték, térvilágítás területén), villamos felsővezetéki építési és/vagy fenntartási gyakorlat; villamos berendezések (elsősorban térvilágítási) kivitelezői, fenntartási gyakorlat, vasúti villamos fejlesztő mérnöki gyakorlat
 • angol komplex középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) nyelvvizsga
 • stabil felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • közigazgatási tapasztalat, köztisztviselő alap, illetve szakvizsga, vezetői gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján)
 • magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 13.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Boros Regina részére a palyazat@nfm.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 16.
Egyéb információk
 • A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.
Címkék
 • vasúti erősáramú berendezési referens, közlekedésmérnök, villamos mérnök, energetikai villamosmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása