állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Mentőszolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Mentőszolgálat
Műszaki Osztály
2 fő Épület-gépészmérnök létesítményfelelős
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • 2 fő Épület-gépészmérnök létesítményfelelős
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Országos Mentőszolgálat által használt létesítmények gépészeti berendezései folyamatos és biztonságos működőképességének felügyelete, biztosítása. A gépészeti berendezések, fűtési hálózatok, hőtermelő berendezések időszakos felügyeletének, tervszerű felújításának-karbantartásának megszervezése. Gázenergiával való hatékony gazdálkodási koncepciók kidolgozása, javaslattétel azok megvalósítására. Szakmai (uniós) fejlesztésekben való részvétel, tervek véleményezése, bíráló bizottságban tagi képviselet ellátása. Esetenként gépész műszaki ellenőri feladatok elvégzése. Használatbavételi és üzembe helyezési eljárásokban való közreműködés. Garanciális és szavatossági eljárások intézése. Gáz- és vízenergia felhasználás folyamatos nyomon követése, a szükséges intézkedések, beavatkozások megtétele. Gépészeti berendezések eseti javításának irányítása, a szükséges beszerzések szakmai előkészítése. Havaria jellegű meghibásodásokra gyors és költséghatékony reagálás. Az építész létesítményfelelősök szakterületi munkájának támogatása. Létesítmény-felelősi jelentések és adminisztrációs feladatok elvégzése. A beérkező gázüzemi és vízfelhasználási számlák és iratok felülvizsgálata, illetve azok ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, , vagy főiskolai szakirányú végzettség,,
 • Szakmai gyakorlat, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Érvényes gépészmérnöki műszaki ellenőri jogosultság.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • "B" kategóriás jogosítvány.
 • Büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nincs folyamatban ellene büntetőeljárás.
Előnyt jelent
 • Költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • végzettséget és szakmai jogosultságokat igazoló iratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/16/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Épület-gépészmérnök létesítményfelelős .
 • Elektronikus úton dr. Kovács Erzsébet részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 9.
Címkék
 • épület-gépészmérnök létesítményfelelős, gépészmérnöki műszaki ellenőr, gépészmérnök,műszaki ellenőr , közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása