állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Gépészmérnök - épületgépész irányultsággal
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Gépészmérnök - épületgépész irányultsággal
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Épületgépész szakmai elméleti tantárgyak tanítása szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, Főiskola mérnök tanári vagy mérnök végzettség,
 • Cselekvő képesség, büntetlen előélet
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC2021-1472-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gépészmérnök - épületgépész irányultsággal.
 • Elektronikus úton Némethyné Lövey Zsuzsanna részére a nemethyne.lovey.zsuzsanna@szimki.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 30.
Egyéb információk
 • Az igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.
Címkék
 • gépészmérnök - épületgépész, gépészmérnök, épületgépész, közigazgatás, Zala megye, Zalaegerszeg
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása