állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Balatonfüredi Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Balatonfüredi Tankerületi Központ
Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály
Műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Szervezi, koordinálja, ellenőrzi a Tankerületi Központ ellátási körébe tartozó köznevelési intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az intézmények műszaki állapotának felmérésében, javaslatot tesz a szükséges felújításokra, az intézmények működtetési feltételeinek biztosítására. Koordinálja a tűz- és munkavédelmi feladatokat. Ellátja a karbantartások tervezésével kapcsolatos feladatokat. Engedélyezést követően intézkedik a szükséges javítások, felújítások megrendeléséről, elvégzéséről és azok dokumentálásáról (ajánlat bekérés, ajánlat kiértékelés, megrendelés, teljesítésigazolás előkészítés stb.). Az említett tevékenységekre vonatkozóan kapcsolatot tart a vállalkozókkal, az intézményekkel, katasztrófavédelemmel, szakhatóságokkal és az önkormányzatokkal. Gondoskodik a műszaki adatszolgáltatási feladatok elvégzéséről.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki, vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent
 • Hasonló munkakörben, közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Műszaki ellenőri jogosultság
 • Építési projektekben szerzett gyakorlat
 • Közbeszerzési ismeretek
 • Nagyfokú önállóság; jó problémamegoldó képesség; gyors, hatékony és alapos munkavégzés
 • Jó szervező- és kommunikációs készség, terhelhetőség
 • Csapatmunka
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
 • Magyar nyelvű motivációs levél
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez
 • Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00392-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki referens.
 • Elektronikus úton Lamperth Tamás részére a tamas.lamperth@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lamperth Tamás, Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.
A pályázat elbírálásának rendje
 • Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A munkáltató által kijelölt bíráló bizottság a jelentkezési feltételeknek nem megfelelt jelentkezőket nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – az álláshirdetési feltételeknek megfelelt jelentkezők közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a hirdetés részeként megjelölt iratokat – határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 3.
Egyéb információk
 • http://kk.gov.hu/balatonfured
Címkék
 • műszaki referens, műszaki,agrár, közigazgatás, Veszprém megye, Balatonfüred
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása