állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék
Egyetemi adjunktus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Egyetemi adjunktus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. "St" ép.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Oktatási feladatok: • Szilárdságtan területén színvonalas oktatás végzése, gyakorlatok vezetése; • Számítógéppel segített matematikai, mérnöki számítások területén színvonalas oktatás végzése, gyakorlatok vezetése; • közreműködés a hallgatók számonkérésében a mindenkori tanrendnek, órarendnek és a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően; • közreműködés az oktatásfejlesztésben; • az oktatott tárgyakat magába foglaló tudományág területén a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok vezetéséhez szükséges felkészültség megszerzése és gyarapítása. Tudományos tevékenység: • a szervezeti egység kutatásaiban való részvétel, • rendszeres publikációs tevékenység, részvétel tudományos konferenciákon, • egyeztetett ütemezés szerint a habilitációra való felkészülés, illetve a fokozat megszerzése, • a tudományos diákköri munka segítése, • törekvés a pályázati lehetőségek felkutatására, és részvétel azokban.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, (MSc) végzettség (járműmérnök vagy gépészmérnök, építőmérnök),
 • PhD fokozat (műszaki tudományok),
 • Gépek tervezése vagy szerkezettervezés területen szerzett alapvető ismeretek
 • Matematikai, mechanikai számításokat támogató szoftverkörnyezet (pl:Matlab) ismerete
 • Angol nyelvismeret
 • Német vagy francia nyelvismeret előny
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó pályázatában röviden fejtse ki munkakörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos törekvéseit, elképzeléseit.
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 15.
Egyéb információk
 • Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • egyetemi adjunktus, járműmérnök, gépészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása