állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Erdészeti szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Erdészeti szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű várhatóan 2020. október 20. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendeletben és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján erdészeti hatósági feladatok ellátása. Az Országos Erdőállomány Adattárban megfogalmazott, erdőgazdálkodásra vonatkozó előírások érvényesítése, éves fakitermelés és erdőművelési tevékenység ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 35. pontjának (erdészeti feladatkör) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, erdőmérnök végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Ráczné Simon Éva részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör elnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A beérkező pályázatokat a Debreceni Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 23.
Egyéb információk
 • Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az állami tisztviselő felett a munkáltatói jogkört a Debreceni Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja azzal, hogy a járási hivatal állami tisztviselőjének kinevezni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízott kifogással élhet.
Címkék
 • erdészeti szakügyintéző, erdőmérnök, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása