állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
VII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya
Hatósági szakügyintéző-energikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Hatósági szakügyintéző-energikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1076 Budapest, Garay u. 5.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Közintézményekkel kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás; szakmai segítségnyújtás az épületek energiafogyasztási adatainak bejelentéséhez és az energiamegtakarítási intézkedési tervek elkészítéséhez; helyi és regionális energiagazdálkodási rendszerek létrehozásának ösztönzése; közreműködés az épülethasználók energiahatékonysági szemléletformálásában; megkeresés esetén szakmai közreműködés az energiabeszerzési szerződések és az energiaszámlák ellenőrzésében, az energiabeszerzéseknél és az energiabeszerzési szerződések megkötésénél; e feladatai tekintetében folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal. Vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése; a kis- és középvállalkozások ösztönzése energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására. Lakossággal kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése; tájékoztatás az elérhető energia-hatékonysági pályázatokról. Egyéb feladatok: részvétel az egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások monitoringjában, valamint az intézkedések ellenőrzésében és egyéb – a Nemzeti Energetikusi Hálózatot irányító, felügyelő szervek vagy a Kormánymegbízott által meghatározott – eseti vagy rendszeres feladatokban; közreműködés a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében; továbbá általános hatósági feladatok ellátása. Feladata a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, és a háttér-tevékenységek ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) "Állami tisztviselőkről szóló" 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/E. § (1)-(2) bekezdései alapján: a R. 12. számú mellékletének A oszlopában meghatározott alap- vagy mesterfokú szakképzettség, vagy azzal egyenértékű képesítés (a külföldi oktatási intézményekben szerzett szakképzettség a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerése esetén vehető figyelembe): alapképzésben szerzett energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök vagy építőmérnök szakképzettség; mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett okl. energetikai mérnök, okl. gépészmérnök, okl. villamos-mérnök, okl. építész, okl. építészmérnök, okl. szerkezet-építőmérnök, okl. létesítménymérnök, okl. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okl. kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök vagy okl. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,,
 • konfliktuskezelési képesség, pontos, precíz munkavégzés,
 • intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, tárgyalóképesség
Előnyt jelent
 • közigazgatási alap- és szakvizsga megléte
 • a felsorolt mester- vagy osztatlan képzések valamelyikén szerzett szakképzettség
 • igazolt szakmai tapasztalat az energiagazdálkodás és/vagy energiatermelés szakterületeken
 • igazolt gyakorlat személyes és/vagy telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet illetően;
 • közigazgatásban szerzett jártasság
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek – kiemelten MS Office (irodai alkalmazások
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok igazoló okirat szkennelt másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele a hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása.
 • A jelentkező saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Pók Tibor Józsefné hivatalvezető részére a titkarsag@07kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 3.
Egyéb információk
 • A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.
Címkék
 • hatósági szakügyintéző-energikus, energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása