állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Sportegészségügyi Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Sportegészségügyi Intézet
Műszaki Osztály
MŰSZAKI ADMINISZTRÁTOR
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MŰSZAKI ADMINISZTRÁTOR
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1113 Budapest, Karolina út 27.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Adminisztrátori feladatok ellátása a Műszaki Osztályon.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium
Előnyt jelent
 • egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz
 • Szakképesítést igazoló bizonyítványok
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. március 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki adminisztrátor.
 • Elektronikus úton Kissné Velekei Mária gazdasági-főigazgató helyettes részére a gazdig@osei.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 12.
Címkék
 • műszaki adminisztrátor, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása