állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pest Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala/Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály/Növény- és Talajvédelm
Talajvédelmi felügyelő
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Talajvédelmi felügyelő
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala / Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály / Növény- és Talajvédelmi Osztály illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendeletben, továbbá egyéb ágazati-szakmai jogszabályokban megállapított hatáskörök alapján megállapított feladatokat. Fentiek alapján feladata a termőföldek minőségével kapcsolatos talajvédelmi hatósági és egyéb állami feladatok elvégzése, a talaj minőség szerinti nyilvántartási rendszerének, valamint a termőföld minőségi változásának folyamatos figyelemmel kisérését ellenőrző információs rendszer működtetése. Ellenőrzéseket folytat le saját hatáskörben hozott engedélyek megléte, az engedélyekben, valamint egyéb engedélyezési eljárásokban előírt talajvédelmi követelmények betartása kapcsán. Ellenőrzi a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak és a Kölcsönös Megfeleltetés szabályrendszerének betartását. Mulasztások észlelése esetén intézkedéseket hoz és szankcionál. Feladatait a vonatkozó jogszabályok, belső utasítások szerint végzi.
Az ellátandó feladatok
 • Az állami tisztviselő feladata a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016 ( XII.30.) MvM utasítás VI. fejezetének 84. pontja 89 §-ban foglalt feladatok, valamint az ügyrendben rögzített feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, műszaki, informatikai, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • saját munka önálló szervezésének képessége,önálló,felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
 • megbízhatóság,
 • terhelhetőség,
 • kiváló stressztűrő képesség,
 • konfliktushelyzetek kezelésének képessége,
 • pontosság,precizitás
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - az eljárással összefüggésben szükséges mértékben - hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Vincze Eleonóra osztályvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 20.
Címkék
 • talajvédelmi felügyelő, közigazgatás, Pest megye, 1135 Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása