állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Az ellátandó feladatok
 • Közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési eljárások lefolytatása, az eljárásokhoz kapcsolódóan előterjesztések elkészítése, hatósági ellenőrzések lefolytatása. Közútkezeléssel összefüggő feladatok ellátása. Útellenőri feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
 • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 • Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Előnyt jelent
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, illetve önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság.
 • Mélyépítő mérnöki, településmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakképzettség.
 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség.
 • Döntésképesség.
 • Kommunikációs készség írásban és szóban.
 • Konfliktuskezelési képesség.
 • Szakmai ismeret.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/-900002-19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 10.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, kertészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása