állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda
Energetikai ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Energetikai ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű előreláthatóan 2020. augusztus –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Szeged MJV Önkormányzata, valamint cégei és intézményei energiagazdálkodásának felügyelete, távhőellátással kapcsolatos energetikai és szolgáltatási feladatok ellátása, villamos- és gázenergia vételezésének ügyintézése, közvilágításhoz kapcsolódó feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.
Előnyt jelent
 • energetikai mérnök szakképzettség vagy villamosmérnök szakképzettség,
 • közigazgatási gyakorlat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány, azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. május 28. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28022/2018. , valamint a munkakör megnevezését: energetikai ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Ács Gábor, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15 .
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 25.
Címkék
 • energetikai ügyintéző, energetikai mérnök, villamosmérnök, közigazgatás, Csongrád megye, Szeged
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása