állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály
Árvízvédelmi ügyintéző 2
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Árvízvédelmi ügyintéző 2
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Árvízvédelmi feladatok végzése
 • A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése
 • Ágazati, szakmai közreműködés, igazgatósági képviselet
 • Önkormányzatokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás
 • Szükség szerint részvétel a szakterületét érintő projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, az elnyert pályázatok lebonyolításában
 • Hatósági és üzemeltetői tevékenységéhez kapcsolódó szakvélemények elkészítése
 • Árvízvédelmi nyilvántartások vezetése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, építőmérnöki,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 • Alkalmazkodó készség, nyitott hozzáállás,
 • Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség
Előnyt jelent
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Árvízvédelemben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Térinformatikai, AutoCad és ArcGIS ismeretek.
 • "B" kategóriás jogosítvány.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettségeit igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ezt a nyertes pályázónak kell utólag benyújtani)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000081/2018. , valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi ügyintéző 2.
 • Elektronikus úton Zsuga Antal részére a afo@tivizig.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. II. 212. Központi Iktató.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokról a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 5.
Egyéb információ
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet. Az illetmény megállapítása a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik.
Címkék
 • árvízvédelmi ügyintéző, építőmérnök, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása