állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Gyulai Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Gyulai Szakképzési Centrum
Műszaki- és energetikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki- és energetikai referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Gondoskodik a karbantartási munkák megszervezéséről, koordinálásáról, ellenőrzéséről. Közmű közbeszerzési eljárások lefolytatásának segítése, műszaki specifikációk előkészítése szerződéskötéshez, szerződésmódosításhoz, ellenőrzés, valamint hatékonysági vizsgálatok elvégzése. Ellátja valamennyi feladatellátási helyhez tartozó épület, terület üzemeltetési feladatait. Közreműködik a vagyonbiztosításban, műszaki adatok nyilvántartásában. Részt vesz a létesítmények beruházási, felújítási, fejlesztési, korszerűsítési feladatainak szervezésében, irányításában. Előkészíti és kordinálja a területhez tartozó épületek, berendezések vagyonnyilvántartási, leltározási feladatait. Egyéb műszaki előkészítő feladatok ellátása, beruházási, felújítási és karbantartási munkák nyilvántartása, előkészítése, ellenőrzése, kapcsolódó adatbázisok kezelése. A műszaki területet érintő hibaelhárítási, karbantartási munkálatok tervezése, kidolgozása (műszaki leírások, költségvetések, felmérési rajzok készítése helyszíni bejárások) a költséghatékony működtetéssel összhangban. A tervezett vagy folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése, a teljes folyamat figyelemmel kísérése, a vállalkozók által végzett felújítások, hibaelhárítások és karbantartások műszaki helyszíni ellenőrzése, az elkészült munka átvétele, garanciák nyomon követése, a szerződések nyilvántartása, figyelése, a beérkező számlák ellenőrzése. A külső szolgáltató partnerekkel történő kapcsolattartás. Közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való műszaki közreműködés. Valamennyi tagintézmény működtetésével kapcsolatos műszaki és energetikai feladattal kapcsolatos ügyintézés, engedélyeztetés, lebonyolítás és adminisztráció. Elemzi az energiahordozók felhasználását fogyasztási helyek szerinti bontásban és javaslatot tesz a szükséges módosítások végrehajtására Statisztikai, hatósági és fenntartói adatszolgáltatások teljesítése. Tűz- és munkavédelem koordinációja, adminisztrálása. Intézményi ingatlanok vagyonnyilvántartási, vagyonkezelési szerződéseinek és a vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. MVH-területalapú támogatások igénylése, nyilvántartása. Műszaki terület szabályzataink előkészítése. A hatósági előírások szerint a műszaki, üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó felülvizsgálatokon részvétel, azok dokumentálása, az esetleges hiányosságok felülvizsgálata, pótlása stb. Külső és belső ellenőrzések, egyeztetések nyilvántartása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, vagy felsőfokú műszaki területen szerezett végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt.
 • Költségvetési szervnél, műszaki területen vagy közbeszerzések, versenyeztetési eljárások területén szerzett tapasztalat.
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat.
 • Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata.
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás és foglalkoztatás/tevékenység gyakorlásának eltiltása hatálya alatt.
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-161/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki- és energetikai referens.
 • Elektronikus úton Jancsurák József szakmai főigazgató-helyettes részére a foigazgato@gyszc.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 27.
Egyéb információ
 • A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Címkék
 • műszaki- és energetikai referens, közigazgatás, Békés megye, Gyula
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása