állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
MTA Természettudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Polimer Kémiai Kutatócsoport
Vegyésztechnikus/vegyész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vegyésztechnikus/vegyész
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • gélpermeációs kromatográfiás berendezés rutinszerű használata, mintaelőkészítés, oldószerek (vákuum)desztillációja, mérésdokumentáció és mérésnyilvántartás naprakész vezetése, a kutatócsoport napi labortechnikai és a kutatók munkájának vegyésztechnikusi/szakalakamazotti szintű feladatainak ellátása, kutatócsoport egyéb, nem kutatói feladatinak elvégzése, laborrend fenntartása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, BSc vegyész vagy vegyész technikusi végzettség,
 • gyors tanulási képesség
 • precíz, megbízható önálló munkavégzési képesség
 • laboratóriumi feladatok önálló végrehajtása
 • csapatmunkában való részvétel
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • kromatográfiás vagy műszeres analitikai gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.: 286. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vegyésztechnikus/vegyész.
 • Elektronikus úton Prof. Iván Béla részére a ivan.bela@ttk.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 31.
Egyéb információ
 • A pályázatokat elektronikusan küldje meg Dr. Szarka Györgyi munkatársunknak is a szarka.gyorgyi@ttk.mta.hu email címre, az álláshellyel kapcsolatban érdeklődhet is ezen az elérhetőségen.
Címkék
 • vegyésztechnikus, vegyész, vegyészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása