állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Építésügyi hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi hatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Heves megye, 3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19.
Az ellátandó feladatok
 • Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, - Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, ,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Építésügyi vizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai tevékenységet részletesen bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
 • nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/108-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. április 30.
Címkék
 • építésügyi hatósági ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Heves megye, Bélapátfalva
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása