állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Neumann János Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Neumann János Egyetem
Oktatási és Képzési Igazgatóság
Tanulmányi alkalmazásgazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanulmányi alkalmazásgazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Oktatási Igazgatóság által használt adatbázisok kezelése. Részvétel az Oktatási Igazgatóság által készített fenntartói jelentések elkészítésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015 (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • vagy informatikai képzési területen szerzett felsőoktatási szakképzettség
 • irodai programok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • informatikai felsőfokú végzettség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • önéletrajz
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. április 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 22/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi alkalmazásgazda.
 • Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.
 • Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 4.
Címkék
 • tanulmányi alkalmazásgazda, informatikus, közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása