állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Bányafelügyeleti mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Bányafelügyeleti mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Hősök tere 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Közreműködés a bányászatról szóló 1993 évi XLVIII törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet által a kormányhivatal részére meghatározott feladatok végrehajtásában. - a bányászati eljárások lebonyolítása, - a gázipari engedélyesek által kezdeményezett eljárások lebonyolítása, - a polgári robbantásokkal kapcsolatos eljárások lebonyolítása, - hatósági felügyelet keretében műszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, polgári robbantási, piacfelügyeleti és földtani hatáskörök gyakorlása, - szakhatósági megkeresések megválaszolása, - közreműködés szakkérdések megválaszolásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • megfelelés a Kttv. 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjának
 • felsőoktatásban műszaki, természettudományi, gazdaságtudományok, bölcsészettu-dományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzé-si területen szerzett jogász szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség
 • összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • munkaköri orvosi alkalmasság
Előnyt jelent
 • bányamérnöki, geológus mérnöki, gépészmérnöki, geográfusi képzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • B kategóriás vezetői engedély
 • 5 év feletti szakmai gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal]
 • három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a azzal, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” feltételt kell megjelölni
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. június 25. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/00962-5/2018. , valamint a munkakör megnevezését: bányafelügyeleti mérnök.
 • Személyesen: Pöstényiné Szabó Ágnes, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. fsz. 11.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 11.
Egyéb információ
 • a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Címkék
 • bányafelügyeleti mérnök, bányamérnöki, geológus mérnöki, gépészmérnöki, geográfus, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása