állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivata
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoport
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és Tapolca Város Önkormányzata vonatkozásában karbantartói, műszaki üzemeltetési feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal épületének üzemeltetési feladatai, Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott köztemetők működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, ellenőrzése, temetőőrök munkájának koordinálása, játszótéri eszközök és közműberendezések működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Feladatkörébe tartozó számlák szakmai teljesítésének ellenőrzése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga vagy
 • Műszaki, közszolgálati, erdészet és vadgazdálkodási középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, közszolgálati, erdészeti és vadgazdálkodási, kertészeti és parképítési szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.
 • MS Office irodai alkalmazások (felhasználói szintű ismerete)
Előnyt jelent
 • Szakmai tapasztalat
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 14.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/358/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 18.
Egyéb információ
 • A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, műszaki, környezetgazdálkodás, közigazgatás, Veszprém megye, Tapolca
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása