állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Anatómiai Tömb
Ügyintéző (műszaki koordinátor-csoportvezető)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyintéző (műszaki koordinátor-csoportvezető)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 58.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Anatómiai Tömb területén felmerülő karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásának koordinálása. Kapcsolattartás a karbantartó cégek képviselőivel, a munkák előkészítése, ellenőrzése, részvétel a műszaki átadás-átvételi eljárásban. A műszaki koordinátor irányítja és ellenőrzi a Tömbigazgatósághoz tartozó karbantartók munkáját.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, műszaki irányú szakképesítés,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • 5 év szakmai vagy üzemeltetési tapasztalat
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önálló munkavégzés,
 • Jó kommunikációs készség
Előnyt jelent
 • Felsőfokú egyetemi gépészmérnöki vagy elektromos mérnöki végzettség
 • Angol nyelvből "C" típusú, középfokú nyelvvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 14.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 45593/ATI/2018
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása