állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Földmérési szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Földhivatali Osztály földmérési szakterületére beadott panaszügyek első fokon történő kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást okozó nyilvántartási ügyiratok végleges térképezési átvezetése. Földmérési vállalkozók által beadott sajátos célú geodéziai munkákkal kapcsolatos hatósági ügymenet (iktatás, vizsgálat, előzetes nyilvántartás vezetés, záradékolás, szükség esetén hiánypótlás, illetve határozathozatal, archiválás, irattárazás) végzése. Sajátos célú geodéziai munkák elkészítésére irányuló adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok teljesítése. Helyszínelések, használatba vételi engedélyek alapján felszólított ingatlan tulajdonosok által megrendelt épület bemérések helyszíni elvégzése, műszaki munkarészek elkészítése. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során kialakult ingatlanok kitűzésének előkészítése, kitűzések elvégzése. Közreműködés hatósági ellenőrzésekben, a szakterületet érintő adminisztratív tevékenységekben.
Az ellátandó feladatok
 • A Járási Hivatal Földhivatali Osztály földmérési szakterületére irányadó jogszabályokban, valamint bírósági döntésekben, belső szabályzatokban és utasításokban foglaltak megtartása mellett I. fokú döntések, közbenső intézkedések meghozatala. Közreműködés a szakterület egyéb feladatainak ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) "Állami Tisztviselők" jogállásáról szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség; felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel; felsőoktatásban szerzett informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához.
Előnyt jelent
 • Ingatlanrendezői minősítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete),
 • Államigazgatás területén szerzett gyakorlat,
 • "B" kategóriás vezetői engedély.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az állami jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/02194-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.
 • Személyesen: Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beküldött pályázatok közül kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 9.
Egyéb információ
 • A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • földmérési szakügyintéző, földmérő mérnök, földrendező mérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Ajka
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása