állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
VMKH SZJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Vas megye, 9700 Szombathely, Bejczy utca 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a munkaköri leírásban rögzített helyettesítési rend szerint esetenként építésügyi hatósági feladatok ellátása a járási hivatal, mint első fokú kiemelt építésügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm.rendeletben foglaltak szerint;
 • feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása;
 • adatszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában;
 • részvétel a szakmai képzéseken, közszolgálati továbbképzéseken;
 • kapcsolattartás a járási hivatal más osztályaival, szakhatóságokkal, illetve más szakmai területekkel.
Az ellátandó feladatok
 • a járási hivatal mint első fokú építésfelügyeleti hatóság feladatkörébe tartozó feladatok ellátása az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm.rendeletben foglaltak szerint;
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, - az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 11.2 pontja szerint az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó ügyintéző számára előírt: • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy • építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,vagy • tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség;,
Előnyt jelent
 • Egyetem, építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű ÉTDR,
 • Jó szintű - együttműködési készség, jó kommunikációs készség, ügyfél-orientáltság; - problémamegoldó készség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott adattartalomnak és formának megfelelő részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylőlap postára adását igazoló szelvény),
 • pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hollán E. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VMKH/4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető részére a titkarsag.szombathely@vas.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szombathelyi Járási Hivatal Hivatalvezetői Titkárság, Vas megye, 9700 Szombathely, Hollán E. utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 20.
Címkék
 • építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Vas megye, Szombathely
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása