állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztály
Vízrendezési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vízrendezési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • az ÉMVIZIG működési területén lévő síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művekkel, valamint a vízhasznosítási művekkel kapcsolatos szakmai feladatok ügyintézői/referensi szintű ellátása,
 • síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művek, valamint a vízhasznosítási művek fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak szervezése, koordinálása, ellenőrzése,
 • közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottak munkavégzésének előkészítése, szervezése, ellenőrzése,
 • vízkárelhárítás (árvíz-, belvíz-, helyi-vízkárelhárítás) műszaki feladatainak helyi irányításából való részvétel,
 • Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítése, pályázatok kidolgozásában, lebonyolításában való részvétel,
 • vízügyi hatósági, szakhatósági és vízügyi felügyeleti eljárásokban való közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy egyetem, a feladatok ellátásához szükséges szakirányú végzettség (például: vízépítő mérnöki, építőmérnöki vagy meliorációs mérnök),
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).
Előnyt jelent
 • térinformatikai szoftverek felhasználói szintű ismerete (ArcMap, AutoCAD),
 • 1D 2D hidrodinamikai modellező szoftverek felhasználói szintű ismerete,
 • angol vagy szlovák középfokú nyelvismeret,
 • vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályok ismerete,
 • vízügyi ágazatban, vízkárelhárításban (árvíz, belvíz, helyivízkár elleni védekezésben) szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási eljárások intézésében szerzett tapasztalat,
 • vízrendezési tervezői, szakértői, műszaki ellenőri gyakorlat vagy jogosultság,
 • "B" kategóriás jogosítvány.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a http://www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2018-1364/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vízrendezési referens.
 • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 4 hónapig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez alatt az idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 20.
Egyéb információ
 • Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 4 hónap időtartamú adatkezeléshez, az adatok az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
Címkék
 • vízrendezési referens, vízépítő mérnöki, építőmérnök, meliorációs mérnök, közigazgatás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása