állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Békési Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békési Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági eljárások (építési engedélyezési eljárások, használatba vételi engedélyezési eljárások, használatbavétel tudomásulvételi eljárások, fennmaradási engedélyezési eljárások, bontási engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány kiállítása) szakhatósági eljárások lefolytatása, közreműködés a központi címregisztert érintő ügyekben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) és a vonatkozó helyi rendelet rendelkezései rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, • Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • Építéshatósági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű ÉTDR ,
 • Építésügyi vizsga megléte
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 93/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 12.
Egyéb információ
 • A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.02.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft.
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Békés megye, Békés
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása