állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályára
Útügyi referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Útügyi referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, úthibák megszüntetésével, balesetmentes közlekedés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.
 • Közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
 • Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása.
 • Forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása
 • Önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés. Parkolók bérlésével, megváltásával kapcsolatos ügyintézés
 • Helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése
 • Közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás.
 • Állami utak kezelőjével, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés.
 • Szerződött kivitelezőkkel való kapcsolattartás, munkák megrendelése, ellenőrzése • Európai Uniós Pályázatokban való műszaki részvétel
 • Ügyfélfogadási időben lakossági panaszok felvétele, kezelése, intézése.
 • Képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése.
 • Közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése.
 • Beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012. (X.4) szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Főiskolai, Egyetemi (BSC/MSC) építőmérnök (mélyépítő/közlekedésmérnök) (forgalomtechnikai szaktanácsadó)/településfejlesztő és - üzemeltető mérnök/települési- és közlekedéstervező mérnök/városi közlekedési szakmérnök,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • ME-KÉ, Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőri végzettség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.
 • Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);
 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
 • A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;
 • A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.23-12/2018. , valamint a munkakör megnevezését: útügyi referens.
 • Személyesen: dr. Molnár Kata jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A döntésre az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 31.
Címkék
 • útügyi referens, építőmérnök, mélyépítő, közlekedésmérnök, közigazgatás, Tolna megye, Szekszárd
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása