állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kancellária, Beruházási Igazgatóság
Beruházás-előkészítési Osztálya
Épületgépész tervező
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Épületgépész tervező
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az egyetem beruházási munkáinak előkészítéséhez és megvalósításához szükséges komplett- felújítási, átalakítási, bővítési stb – épületgépészeti tervek készítése, szakági tervezőkkel való közreműködés, árazott és árazatlan költségvetések összeállítása. Közbeszerzési műszaki dokumentumok összeállítása, az eljárások bírálatában és lebonyolításában való részvétel, melyhez vagyonnyilatkozat tétele szükséges.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Kancellár rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy Egyetem épületgépészeti végzettség ,
 • Kamarai tervezői jogosultság
 • Windows, WORD, EXCEL, Outlook felhasználói szintű ismerete
 • TERC VIP Bronz költségvetés készítő program ismerete
 • Archicad, vagy Autocad program felhasználói szintű ismerete
 • Minimum 3 éves tervezői tapasztalat
Előnyt jelent
 • E-napló kezelésében szerzett jártasság
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 12.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 26.
Egyéb információ
 • Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni
Címkék
 • épületgépész tervező, épületgépész mérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása