állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kancellária, Beruházási Igazgatóság
Műszaki Ellenőri Csoport
Épületgépész műszaki ellenőr
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Épületgépész műszaki ellenőr
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az egyetem beruházási munkáinak épületgépészeti műszaki feladatainak előkészítése, ellenőrzése. Kisebb munkák tervezése, költségvetés készítése. Közbeszerzési eljárások lebonyolításában való szakmai részvétel, melyhez vagyonnyilatkozat tétele szükséges.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Kancellár rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy Egyetem épületgépész mérnöki végzettség ,
 • Műszaki ellenőri névjegyzékben szereplés
 • Windows, WORD, EXCEL, Outlook felhasználói szintű ismerete
 • TERC VIP Bronz költségvetés készítő program ismerete
 • Beruházási munkák épületgépész műszaki ellenőrzésében legalább 3 éves szakmai jártasság
 • E-napló vezetésének ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 12.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 26.
Egyéb információ
 • Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni
Címkék
 • épületgépész műszaki ellenőr, épületgépész, műszaki ellenőr, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása