állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Klíma üzemeltető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Klíma üzemeltető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.
Az ellátandó feladatok
 • A klíma üzemeltető feladata a klímarendszerek, szellőzőrendszerek, orvosi gáz központok felügyelete, szükség szerinti beavatkozások elvégzése. Szakmai területükön a berendezések, gépek karbantartásával, javításával kapcsolatos beavatkozások során közreműködés a szervízelővel. Cseppfolyós oxigén tartálykocsiból történő lefejtésének felügyelete. Közreműködés a palackos orvosi gázok felhasználása során. Főmunkaidőn kívül az üzemfenntartási igények folyamatos és teljes körű begyűjtése, intézkedés vészhelyzet és káresemény megelőzésére, elhárítására. Operatív kapcsolattartás a diszpécser szolgálattal. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, szakirányú szakvizsga képesítés,
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Legalább 3 év üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 6.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1103-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: klíma üzemeltető.
 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatok alapján - az intézményi főmérnök javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 31.
Egyéb információ
 • Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.
Címkék
 • klíma üzemeltető, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Győr
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása