állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Ajkai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Energetikai szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Energetikai szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Ajkai Járási Hivatal illetékességi területén a közintézmények - köztük az önkormányzatok -, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének, valamint a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.
Az ellátandó feladatok
 • A közintézményekkel kapcsolatos feladatok a) a közintézmények számára ingyenes energetikai tanácsadás biztosítása, b) az önkormányzatokkal folyamatos kapcsolattartás, c) a közintézmények ösztönzése, hogy regionális és helyi szinten energetikai auditokat is magukba foglaló energiagazdálkodási rendszert hozzanak létre, d) szakmai segítségnyújtás a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épületekre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez, e) szakmai segítségnyújtás a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért felelős számára az épület energiafogyasztási adatainak bejelentésével kapcsolatban, f) közreműködés a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásában, g) közreműködés a megyei területfejlesztési program kidolgozásában, h) megkeresés esetén közreműködés energiabeszerzési szerződések megkötésénél, i) megkeresés esetén a közintézmény érdekében tanácsadás energiabeszerzési szerződések és energiaszámlák ellenőrzésében, j) megkeresés esetén szakmai támogatásnyújtás energetikai beszerzések esetén. A vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadásnyújtása, valamint a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése, b) a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására ösztönzése. A lakossággal kapcsolatos feladatok a) ingyenes energetikai tanácsadás biztosítása, valamint a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése, b) tájékoztatás nyújtása az elérhető energiahatékonysági pályázatokról. Egyéb feladatok a) gondoskodás az egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások szükség szerinti monitoringjáról, valamint az intézkedések ellenőrzéséről, b) közreműködés a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Állami tisztviselők jogállásáról szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, felsőfokú végzettség, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 11. mellékletében megjelölt szakképesítés: gépészmérnöki, vagy energetikai mérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy építész, vagy építészmérnöki, vagy szerkezet-építőmérnök, vagy létesítménymérnöki (épületenergetika szakirány), vagy épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, vagy kohómérnöki (energiagazdálkodási szakirány), vagy bánya- és geotechnika mérnöki, vagy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szakképzettség, vagy előzőekkel egyenértékű képesítés,
 • A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 12. mellékletében meghatározott szakmai gyakorlati idő igazolása.
Előnyt jelent
 • Energetikusi területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete),
 • Államigazgatás területén szerzett gyakorlat,
 • "B" kategóriás vezetői engedély.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az állami jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01744-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.
 • Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beküldött pályázatok közül kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 30.
Egyéb információ
 • A pályázat az állai tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • energetikai szakügyintéző, gépészmérnök, energetikai mérnök, villamosmérnök, építész, építészmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Ajka
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása