állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Műszaki vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki vezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1148 Budapest, Almádi utca 3-5.
Az ellátandó feladatok
 • Az iskola tanműhelyének biztonságos működése érdekében tervezi és irányítja az üzemeltetési, karbantartási, javítási, valamint felújítási munkákat. Javaslatot tesz a hibák, veszélyforrások elhárítására. Kezeli és aktualizálja a gépek és berendezések dokumentációját, a tanműhely tervrajzait. Árajánlatokat szerez be. Közvetlenül irányítja az adott szakterületen dolgozó kollégákat.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, műszaki végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Magyar állampolgárság
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázó anyagát megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 63-65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GH-389/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki vezető.
 • Elektronikus úton Molnár Zoltán, intézményvezető részére a pestibarnabas.allas@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Molnár Zoltán, intézményvezető, Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 21.
Címkék
 • műszaki vezető, műszaki,közigazgatás, műszaki, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása