állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Beruházási és Létesítményfenntartási Igazgatóság, Építés-felügyeleti Osztály
Ügyvivő szakértő (műszaki ellenőr- építményvillamossági)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyvivő szakértő (műszaki ellenőr- építményvillamossági)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1085 , Rökk Szilárd utca 13.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Hosszú-, közép- és rövidtávú tervek elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás. Beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása. Műszaki tervdokumentáció szakági felülvizsgálata. Építményvillamossági műszaki ellenőri feladatok ellátása.- Műszaki jellegű anyagok előkészítése döntéshozatalra. Nyilvántartások vezetése, kapcsolódó levelezések intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, szakirányú végzettség,
 • Műszaki ellenőri jogosultság építmény és épületvillamosság (ÉV) szakterületen
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • TERC költségvetés készítő program ismerete
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Építményvillamossági rendszerek tervezése, kivitelezése, műszaki ellenőrzése során szerzett tapasztalat
 • Közbeszerzési gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 11.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 498-4/KMBLFI/2018
Címkék
 • ügyvivő szakértő, műszaki ellenőr, építményvillamosság, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása